PROSÍME OSPRAVEDLŇTE
TECHNICKÚ PORUCHU
PO SKONČENÍ 3. SVETOVEJ VOJNY
PREVÁZDKU OBNOVÍME