WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Chotárne názvy

História > Názov,obyvateľstvo

Chotárne názvy


Publikácia Z. Kolárikovej a M. Majtána Geografické názvy okresu Senica z roku 1989 uvádza tieto chotárne názvy vo Veľkých Levároch: Abrod (les, lúka i vinohrad), Bažantnica (les), Bednárova dolina (les), Borník (les), Cigánska tabuľa (pole), Diely (pole), Diely za rybníkom (les), Dlhé (pole), Dlhé lúky (pole), Dúbie (les), Grunty od chotára (lúka), Habánske diely (les), Henrichov les (les), Henrichove záhony (les), Hoštácke pri Morave (pole), Kadlú-bok (pole), Kompanická (les), Lakšársky potok (vodný tok), Lepňa (lúka), Levársky les (les), Malcovo jazero (les), Malinová mláka (pole), Masárske doliny (lúka), Merklovská (pole), Mikohal (horáreň), Mláka (les), Nad jazerom (pole), Nepriazne (pole), Nivky (les i hospodársky dvor), Novina pri dube (pole), Nový kanál (kanál), Obora pri topoli (les i pole), Ohrada (pole), Paso-viská (pole), Pláňava (les), Pod Borníkom (pole), Pod kostolom (pole), Poho-relisko (les), Poľovnícky les (les), Porec (vodný tok), Pri abrodskej ceste (lúka), Pri ceste (záhrada i pole), Pri kameni (les), Pri Kosáku (pole), Pri peci (les), Pri pomníku (les), Pri špici (les), Prostredná niva (pole), Prostredné pole (lúka), Rudava (vodný tok), Sedliacke klčovanice (pole), Spálená (les), Stará Morava (vodný tok), Starý kanál (kanál), Stredný hon (pole), Strenkové (les), Šimkovska ,(pole), Šimkovský kanál (kanál), Štátna remíza (les), Tančibocké vŕšky (les), Teliarová (les), Teplica (vrch), Tôň (lúka), Trstenie (les), Veľká láska (pole), Vinohrady (les), Za smolnou pecou (les), Za záhradami (pole), Zadná niva (pole), Zadné hony (pole), Zajačia seč (les).

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu