WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Cintoríny

Cirkev v obci > História cirkvi v obci

Cintoríny


Obec mala v minulosti niekoľko cintorínov: katolícky, habánsky, evanjelický, židovský a cholerový.
Katolícky cintorín stál pôvodne okolo starého kostola. Bol ohradený múrom Časť tohto cintorína musela ustúpiť stavbe terajšieho kostola a časť z neho ďalejslúžila na pochovávanie. Ďalší cintorín bol zriadený roku 1732 za kostolom a siahal až po stodolu a iné domy. Bol tiež ohradený múrom a uprostred neho stál drevený kríž. Nový katolícky cintorín bol zriadený roku 1781 pri ceste do Závodu.Spočiatku bol ohradený slabším múrom, neskôr múrom z pálených tehál. Vedie doň brána z kovaného železa, ručná práca z roku 1845.Monumentálny cintorínsky kríž dalo postaviť mesto Veľké Leváre v pokll 1798. Je tesaný z prírodného kameňa. Stojí na oválnom podstavci. Na Úpältí kríža je reliéf s troma hlavami v plameňoch, znázorňujúci očistec s trpiaccimi dušami. Na podstavci je nemecký a slovenský citát z Jóba (19, 21): Smilujte se nade mnou. Smilujte se nade mnou aspoň vy, pratele moji.V blízkosti kríža sa nachádza murovaná kaplnka svätého Kríža roku 1817. Vnútri má drevený oltárik s tmavo farbeným dreveným krížom Kaplplnku dalo postaviť panstvo. Pod kaplnkou je hrobka, v ktorej odpočívajú úradníci panstva.
Vzadu je zamurovaná pitevná, zapadajúca do ohrady cintorína. Na cintoríne sa nachádza niekoľko pozoruhodných náhrobníkov 19 u 20 storočia. Povedľa kaplnky je rad kňazských hrobov. Za kaplnkou je hrob dekana Melíška. Pri ohrade vľavo sú hroby rehoľných sestier Dcér božskej lásky.
Evanjelický cintorín
stál mimo mesta. Dnes sa nachádza pri Boskovičovej ulici. Rozlohou je pomerne malý. Pôvodne bol ohradený dreveným plotom, od roku 1846 mrom z pálených tehál, má bránu z kovaného železa. Na cintoríne je vedľa svojej matky pochovaný evanjelický kňaz Ján Maliarik.Habánsky cintorín sa pôvodne nachádzal pri kaplnke. Naznačuje to 9 habánskych pomníkov datovaných rokmi 1730 až 1742. Pomníky majú jednoduchý obdĺžnikový tvar hore zakončený oblúkom. Sú široké 21 až 22 cm, výnimočne vyše 30 cm, vysoké 75 cm. Zadná strana pomníkov je hladká, na prednej sú iniciálky mena alebo celé meno a rok, prípadne i dátum úmrtia. Po zákaze štátu pochovávať mŕtvych v strede obcí pri kostoloch zriadil sa novší habánsky cintorín okolo polovice 18. storočia pri ceste medzi mestom a habánskym dvorom. Na ňom stál drevený kríž, o ktorý sa staralo spoločenstvo habánov.

Židovský cintorín stál severovýchodne od obce na Šibeničnom vršku. Pochovávali v ňom Židov i z Malých Levár. Stálo na ňom 90 náhrobných kameňov s hebrejskými a nemeckými nápismi. Najstaršie náhrobné kamene boli z druhej polovice 19. storočia. Cintorín bol ohradený múrom z tehál, opevneným piliermi. Zlikvidovali ho v roku 1978.

Cholerový cintorín
sa nachádzal na Šibeničnom vršku. Počas cholery v rokoch 1830 a 1866 pochovávalo sa doň hromadne. Miesto bolo označené dreveným krížom, ktorý dala postaviť obec.

Nový obecný cintorín
bol zriadený v roku 1977 v extraviláne Nivy. Vtedy odovzdali do užívania aj dom smútku. Ohrada cintorína je kovová, vpredu z bielej tvarovej tehly. Roku 1992 tu postavili menší cintorínsky kríž z dreva s kovovým korpusom.

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu