WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Farská budova

Cirkev v obci > História cirkvi v obci

Farská budova

Niekdajšiu faru z pevného materiálu dal vybudovať zakladateľ kostola Žigmund Kolónič v čase spravovania farnosti farárom Antonom Balážim v dvoch etapách: prvú časť roku 1733 druhú časť roku 1738. Bola to čiastočne klenbová stavba pokrytá pálenou škridlou. Mala štyri izby (dve pre farára, dve pr kaplána), jednu izbu pre rodičov farára, dve komory, dve pivnice a kuchyni Od ulice viedli do nej drevené schody. Fara ako rožný dom susedila z jedni strany so židovským domom Jelínkovcov a z druhej strany so židovsko modlitebňou. Fara prešla viacerými opravami a prestavbami, ale roku 1936 bola v de zolátnom stave. V rokoch 1937-1939 sa uskutočnila prestavba krajinskej hrad skej, ktorá bola úzka medzi farou a kostolom. Štát vyvlastnil pozemky pc tľebné na rozšírenie cesty a za farskú budovu zaplatil 135 000 korún. Na ju roku 1938 za administrátora Michala Horvátha sa veriaci podujali na stavbi novej fary, pri ktorej použili materiál zo starej farskej budovy. Stavbu dokončili v lete 1939 pod vedením staviteľa Michala Poncu zo Saštína. SvedČ o tom v predsieni fary pamätná tabuľa s rozmermi 55 cm x 80 cm. Počas prechodu frontu v roku 1945 bola fara zničená natoľko, že nebol obývateľná. Mala tri vnútorné steny zrútené, dvere vylámané a rozstrie!.im okná povybíjané. V tom istom roku do konca júna bola opravená. V rokl 1995 boli v budove dve miestnosti prestavané na jednu väčšiu miestnosť pr spoločenské účely. Dvojpodlažná budova fary s deviatimi miestnosťami m reprezentatívny vzhľad.


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu