WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Habánska kaplnka

Cirkev v obci > História cirkvi v obci

Habánska kaplnkaČasť veľkodomu na námestí v habánskej osade bola počas rekatolizácie roku 1760 adaptovaná na barokovú kaplnku pre obrátencov z anabaptizmu, Po prestavbe bola požehnaná 2. júla 1767 a výročie tohoto požehnania sa dodnes slávi ako habánske hody v nedeľu po sviatku Návštevy Panny Márie, Kaplnka mala 6 okien a 2 dvere: vpredu pre vstup ľudu, zboku pre vstup kňaza. Sakristiu nemala. V drevenej vežičke bol jeden zvon. Podľa opisov kanonických vizitácií kaplnka mala jeden prenosný oltár, na ktorom sa kedysi uchovávala Oltárna sviatosť. Zasvätená bola Návšteve Panny Márie u Alžbety a svätému Františkovi Regis. Na oltári bol obra; Panny Márie, kríž a 6 pozlátených drevených svietnikov. V oltári boli relikvie svätcov Žigmunda, Františky Rímskej a Ladislava Uhorského. Svetle udržiavalo 6 lámp. Kaplnka bola úplne obnovená v roku 1841 z peňazí, ktoré na tento ciel zanechal miestny rodák Ján Boskovič. Naposledy bola obnovená roku 1991. Teraz kaplnka má oltár s obrazom Panny Márie a vzadu malý organ. Na základe výsady Márie Terézie z roku 1781 až do roku 1928 habáni, ktorí prestúpili na katolícku vieru, mali svojho vlastného duchovného správa ktorý konal bohoslužby v nemčine. Pôsobili tu okrem diecéznych kňazov aj jezuiti a františkáni. Správa kaplnky začas používala vlastnú pečiatku s kolo-
pisom „SIGILLUM CAPEL-LAE CONVER. ANABAPT1-SORUM IN N. LEVARC 1889". V rokoch 1902-1908 správu tejto mariánskej kaplnkj mali poľskí pavlíni (rehoľa sv, Pavla pustovníka) z KrakovH Pavlíni sídlili v dome, ktorý im daroval gróf Štefan Wenck-heim. Kláštorné spoločenstve tvorili dvaja kňazi, traja klerici a jeden brat. Pavlíni používali vlastnú pečať s textom:
„SIGILL. CONVENTUS NAGY-LÉVÁRDENSIS S PAULII : ERTAE
uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu