WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kaštielská kaplnka

Cirkev v obci > História cirkvi v obci

Kaštielska kaplnka

V rohu väčšej sály, v ktorej bola umiestnená knižnica, Koloničovci po stavbe kaštieľa dali zriadiť oddelenú súkromnú kaplnku. Rola uzamknutá a otvárala sa iba pre zemepána, v jeho prítomnosti a s jeho dovolením. Na prenosnom drevenom oltári bol u-zavretý svätostánok, v ktorom sa však nikdy neuchovávala Oltárna sviatosí. Ďalej tu boli kríž s dvoma svietnikmi, kanonické tabulky a tri relikviáre s ostatkami svätého Žigmunda, Fran-tišky Rímskej a Ladislava.
K výbave kaplnky patril pozlátený strieborný kalich s paténou. Kaplnka roku 1750 dostala apoštolské privilégiá.

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu