WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kríže

História > Pamätihodnosti

Kríže


Podlá kanonickej vizitácie z roku 1783 v obci boli 4 drevené kríže s kovovou postavou Krista:

- pred vchodom do kostola
- na katolíckom cintoríne
- pri ceste do Malaciek
- v poli pri ceste do Studienky.

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1912 bolo v obci šesť krížov. Kríže v minulosti sa stavali na cintorínoch a pri cestách do okolitých obcí. Okrem cintorínskych krížov v chotári Veľkých Levár boli tieto kríže:

Kamenný kríž pred kostolnou ohradou. Tento masívny kríž dali postaviť roku 1876 Michal a Karol Haffnerovci. Predtým tu bol drevený kríž.

Drevený misijný kríž s vročením 1946 stojí pri priečelí kostola.

Kamenný kríž pri ceste do Moravského Svätého Jána (dnes na konci Štefánikovej ulice) dala postaviť roku 1832 rodina Altmannová.

Kamenný kríž pri ceste do Malých Levár dala postaviť roku 1877 Mária Hessová. Roku 1952 bol odstránený.

Drevený kríž pri ceste do Malaciek dali postaviť farníci. Starala sa oň obec. Dnes neexistuje.

Drevený kríž pri ceste do Studienky (cesta vedúca k nádražiu) dal roku 1854 postaviť Martin Žilavý. Dnes neexistuje.

Oceľový kríž pri ceste do Závodu s kovovým korpusom je z roku 1968.

Oceľový kríž pri ceste do Moravského Svätého Júnu s kovovým korpusom je z roku 1968.
uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:
© Atreii

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu