WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Leváranek

Kultúra

levaranek


Detský folklórny súbor

Názov súboru je odvodený od názvu našej obce. Súbor vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako hudobno-tanečný krúžok pri základnej škole. Po niekoľkých mesiacoch sa pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho umelecká vedúca Svetlana Valachovičová. V súčasnosti ho vedie spolu so svojím manželom Štefanom. Leváranek má dnesšesťdesiat členov – deti vo veku od troch do osemnásť rokov.

Repertoár pozostáva z detských ľudových hier, zvykov, piesní a tancov Záhoria. Umelecká vedúca zakladá činnosť súboru na systematickom etnografickom a folkloristickom výskume. Cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek získava od žijúcich pamätníkov zašlých čias. Starečkovia a starenky si radi spomínajú na svoje detské hry, ale aj na staré piesne. Tie s pomocou notových zápisov harmonikára súboru Ivana Dorocáka tvoria základ scenárov originálnych vystúpení. Niektoré zvyky a piesne sú z obdobia pred 1. svetovou vojnou, záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Tak sa na vystúpeniach súboru môžeme stretnúť aj so zvykmi ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominuje belasá a biela farba. Na nákladné zhotovenie krojov finančne prispela obec. Súbor sa teší rovnako výdatnej podpore Základnej školys materskou školou Veľké Leváre a rodičovského združenia.


Adresa
DFS Leváranek

Základná škola s materskou školou
Melíškova 650
908 73 Veľké Leváre
Slovensko
Telefón: 034-7794 110
Fax: 034-7794 110
Číslo mobilného telefónu: 0905 810 268

www.levaranek.skTi hodziny Levárské ,spieva Kristína Hollá, Karolína Valachovičová DFS Leváranek
Celá obrazovkaZpäťPlayĎalší

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu