WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Matriky

Cirkev v obci > História cirkvi v obci

Matriky

Matriky vznikli ako cirkevná evidencia krstov, sobášov a pohrebov. Do veľkolevárskeho farského obvodu patrili Veľké Leváre a do roku 1823 i Malé Leváre. Farské matriky narodených sú z rokov 1646-1674, 1676-1716, 1718 - doteraz, sobášených z rokov 1646-1674, 1676 - doteraz, pochovaných z rokov 1646-1657, 1676 - doteraz. Najstaršie matriky sú uložené v Štátnom archíve v Bratislave. Od roku 1985 sa na obecnom úrade vedie štátna matrika. Do roku 1950 do tunajšieho matričného obvodu patrili aj Malé Leváre.

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu