WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Najstaršie spolky...

História > Názov,obyvateľstvo

Najstaršie spolky, družstvá, banky, kultúrne inštitúcie


* 1735 Bratstvo svätého ruženca
* 1782 Katechetický spolok
* 1883 Dobrovoľný hasičský zbor
* 1895 Ženský spolok svätej Alžbety
* 1896 Spolok Božského Srdca Ježišovho
* 1900 Ochotnícka divadelná družina mládeže
* 1903 Úverné družstvo
* 1909 Potravné družstvo
* 1913 Futbalový klub Rolnička a živnostenská banka
* 1918 Kultúrny spolok Občianska beseda
* 1919 Telocvičná jednota Sokol Včelársky spolok
* 1920 Telovýchovná jednota a divadelný krúžok Orol Katolícka jednota žien Americko-slovenská banka
* 1921 Zriadenie nemého kina
* 1922 Zväz poľnohospodárskych a lesných robotníkov Remeselnícky športový klub
* 1923 Jednota čs. legionárov
* 1924 Roľnícka beseda Družstvo Obecná elektráreň Združenie evanjelickej mládeže
* 1925 Remeselnícka obchodná jednota Robotnícka telovýchovná jednota Vybudovanie kina Zora, zriadenie obecnej knižnice
* 1927 Odbočka slovenských remeselníkov a obchodníkov, Obnovenie dobrovoľného hasičského zboru ,Rybársky spolok
* 1928 Únia drevorobotníkov, Roľnícke obchodné družstvo
* 1929 Spevácky zbor Schneidra-Trnavského 1933 Slovenská ľudová banka1936 , Katolícka akcia mužov, Ovocinárska spoločnosť
* 1937 Potravné družstvo Jednota
* 1939 Slovenská evanjelická jednota

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu