WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Obecná samospráva

História > Názov,obyvateľstvo

Obecná samospráva

Za feudalizmu na čele obce bol richtár, ktorého volil zemepán. Tereziánsky urbár z roku 1767 prenechal voľbu richtára obci. Roku 1849 bol zrušený richtársky úrad a vytvorilo sa provizórne obecné zriadenie, na čele ktorého stál predstavený obce. Po vzniku Česko-slovenskej republiky sa volil nový správny orgán v obci - obecné zastupiteľstvo, z ktorého sa vybral užší orgán - obecná radá za predsedníctva starostu. Roku 1942 sa rozpustilo obecné zastupiteľstvo a zrušil sa úrad starostu obce. Pre výkon obecnej správy bol určený vládny komisár. Roku 1944 sa znovu zaviedol úrad starostu. V roku 1945 nositeľom štátnej moci v obci sa stal miestny národný výbor na čele s predsedom MNV. V roku 1990 sa obnovila funkcia starostu obce. Za posledných 120 rokov na čele obce stáli:

1876-1878 Jozef Ružička
1879-1882 Jozef Kal i voda
1883-1890 Ján Krčma
1891-1894 Žigmund Prachár
1894-1900 Ján Báchor
1901-1906 Michal Majerský
1907-1909 Pavel Jurkovič
1910-1912 Štefan Kalivoda
1913-1918 Pavel Zúbek
1919-1920 Jozef Gregor
1921-1923 František Ditrich
1924-1928 Pavel Gregor
1929-1931 Pavel Hoz
1931-1940 Ján Zilavý
1940-1942 Jozef Ščasný
1942-1944 Vilibald Miatsch
1944-1945 Pavel Hoz
1945-1945 Ondrej Michálek
1945-1946 Ján Žilavý
1946-1948 Pavel Gregor
1948-1949 Karol Jurkovič
1949-1954 Ján Hoz
1954-1986 Felix Majerský
1986-1990 Ing. Ľudovít Kovačovský
1990- Eduard Hollý

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu