WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Obecné symboly

História > Názov,obyvateľstvo

Obecné pečate a symboly

Za feudalizmu právo pečate udeľovali obci a jej richtárovi dediční zemepáni. Držiteľom obecnej pečate bol richtár, ktorý ňou potvrdzoval písomnosti. Pečať zastupovala funkciu vlastnoručného podpisu richtára a slúžila aj ako o-verovací znak pre obyvateľov obce, ktorí nevedeli čítať a písat.

Najstaršia pečať z roku 1525 má priemer 25 milimetrov. V pečatnom obraze je náboženský motív: Panna Mária a po jej stranách stoja dvaja anjeli. Pečať má latinský kruhopis: SIGILLVM MAIORIS LEWAR 1525 (Pečať Veľkých Levár). Kruhopis je ohraničený vonkajším a vnútorným kruhom. Odtlačok pečate sa zachoval v spisoch Štátneho okresného archívu v Modre z rokov 1690 a 1736.

Pečať z 18. storočia je nedatovaná a bez kruhopisu. V pečatnom poli má Pannu Máriu vznášajúcu sa v oblakoch s dvoma anjelmi. Pod postavou je nápis OPIDUM NL (Mesto Veľké Leváre). Pečať má priemer 21 x 24 milimetrov. Odtlačok pečate sa zachoval na písomnosti z roku 1768 v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave.

Nedatovaná pečať z 19. storočia o priemere 33 milimetrov má v pečatnom poli siluetu kostola. Kruhopis je slovenský: OBEC HRUBO LEWARSKA +. Odtlačok pečiatky sa zachoval na spise z roku 1855 v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave a na spise z roku 1868 na Obecnom úrade vo Veľkých Levároch.

Nedatovaná pečať z 20. storočia o priemere 36 milimetrov má v pečatnom poli siluetu kostola. Kruhopis: Obec Veľké Leváre - Okres Malacky + Krajina: Slovensko-. Odtlačok pečate je v obecnej kronike z roku 1933.Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky roku 1991 schválila obecné symboly Veľkých Levár,. ktorých autorom je akademický maliar Ján Švec.

Obecný erb tvorí neskorogotický (dolu zaoblený) štít modrej farby. Uprostred štítu na zelenej pažiti je strieborné priečelie dvoj-vežového levárskeho kostola.Obecná pečať je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede nesie obecný erb, okolo ktorého je kruhopis OBEC VEĽKÉ LEVÁRE.

F:\WEB 2010\Text\Scan text hromnik\pe\'e8at.jpg
Error File Open ErrorObecná vlajka Veľkých Levár pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov modrej, bielej a modrej farby. Biely pruh je dvojnásobne širší. Ukončená je troma cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu