WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Obyvatelstvo

História > Názov,obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Veľké Leváre po národnostnej stránke majú slovenský charakter. Z inonárodných menšín v minulosti najpočetnejší boli Nemci, Maďari, Židia a Rómovia. Pri sčítaní v roku 1900 bolo z 2977 obyvateľov 2419 Slovákov, t. j. 81,2% obyvateľstva. Podľa sčítania v roku 1991 najpočetnejšie inonárodné skupiny tvoria Rómovia (49) a Česi (30).
Židia mali väčšinou nemecké mená Bauer, Friedländer, Jelinek, Lôwy, Nasch, Pisk, Polák, Spiegler, Spitzer, Taglicht, Wech, Weiss. Vlastnili obchody i hostince a bývali v obci do roku 1940. Rómovia pôvodne bývali v chatrčiach na severozápadnom okraji obce. Živili sa kováčstvom a žobraním. Rozprávali svojou cigánskou rečou premiešanou miestnym nárečím. Mali priezviská Baláž, DaniheI, Jánsky, Sárkôzi. V obci dostávali prímenia Kalamár, Maršal, Piták, Rapák, Serpeň. Podľa vierovyznania obyvatelia obce boli rímskokatolíci, evanjelici, anabap-tisti a židia. V roku 1919 tu bolo 2327 katolíkov, 335 evanjelikov, 86 židov. Podľa sčítania v roku 1991 v obci bolo 2287 katolíkov, 112 evanjelikov, 255 osôb bez vyznania, u 520 osôb sa náboženstvo nezistilo. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a s ním súvisiacim chovom dobytka a ošípaných. S rozvojom obce narastal tu počet drobných remeselníkov, obchodníkov a robotníkov. Málo výnosné obrábanie zeme v piesočnatom chotári nestačilo uživiť obyvateľstvo, a tak najmä mladí ľudia opúšťali poľnohospodárstvo. V minulosti odchádzali na sezónne práce do Rakúska, Čiech a Nemecka. V súčasnosti niektorí obyvatelia pracujú v tunajších podnikoch a službách, iní denne alebo týždenne chodia za prácou do Malaciek, Bratislavy, ako aj do ďalších obcí a miest.


Počty obyvateľov v jednotlivých rokoch
1712-1670 1880-2808 1950-2997
1783-2169 1890-2977 1961-3455
1801-2489 1900-2977 1970-3511
1828-2865 1910-2871 1980-3518
1840-2157 1921-2699 1991-3193
1850-2482 1930-2733 2008-3 498
1869 - 2684 1940 - 2748


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu