WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Píla

História > Názov,obyvateľstvo

Píla


Tunajšiu pílu pri lesoch veľkostatku Wenckheimovcov zriadila ešte rakúsko-uhorská vojenská správa v roku 1917. Na vojenskej píle pracovalo asi 150 vojakov oslobodených od brannej povinnosti. Po prevrate roku 1918 prevzalo pílu Ministerstvo národnej obrany, ktoré rozšírilo jej výkonnosť. Pri píle zriadilo komplexne vybavenú stolársku dielňu. V čase hospodárskej krízy koncom roku 1933 bola práca na píle zastavená, stroje odmontovali a odviezli do Malaciek. V roku 1946 vojenské lesné podniky obnovili činnosť píly so štyrmi pásovými pílami a stolárskou dielňou. V roku 1969 píla bola majetkom Jednotného roľníckeho družstva. Neskôr prešla do vlastníctva obce v rámci komunálnych služieb.uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu