WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Plán akcií

Šport > Guličky

Slovenský zväz hráčov guličiek , Štefánikova č.425, Veľké Leváre"CHCEM SA HRAŤ VŠADE, KDE SA TO DÁ"

S P R E S N E N I E P L Á N U A K C I Í NA R O K 2010
==================================================
1. Piaty rok v hraní guličiek na prenosných dráhach začneme
recesistickou akciou G Ú Ľ A N I E V E Ľ K O N O Č N É H O
V A J ÍČ K A do jamky na prenosných dráhach pre hranie guličiek.
Súťažiaci bude 3 x gúľať varené vajíčko / ktoré nemusí byť
ofarbené / cez 2 priame bránky a 1. bránku proti smerovú/ pri čom
meranie času skončí až po dogúľania vajíčka do jamky a nie je
obmedzené vekom súťažiaceho. V prípade ak sa podľa výsledného
času z troch meraní bude chcieť zúčastniť finále, zanechá telefonický
kontakt. Súťaž bude prebiehať od.10°° hod. do 15.°° hod. kedy sa
uskutoční finále troch najlepších. Súťažiaci si varené vajíčka donesie,
alebo si ich môže zakúpiť v predajni Občerstvenie u Jany. Ak pri
gúľaní vajíčka po nárazoch do mantinelov začnú odpadávať z vajca
hoci aj malé škarupiny ,bude v tomto jednom gúľaní diskvali-
fikovaný.

2. Súťaž jednotlivcov v hraní guličiek do rebríčka bude prebiehať už
od 05.04. až do 31.08.. 2010, kedy sa rebríček uzatvorí. Súťažiaci
vhodí zo základnej čiary do hry 10 guličiek / 10 dotykov / a tieto
docvrnkáva do jamky pri čom sa mu ráta každý dotyk guličky.
Po troch hrách sa výsledný počet dotykov zpriemeruje a priemerná
hodnota stanoví postavenie v priebežnom rebríčku. Súťažiaci má
počas leta k dispizícii 3 x 3 hry. Priebežný rebríček bude vyve-
sený v skrinke SZHG pri dráhach a vo výklade Občerstvenia u Jany.

3. Súťaž jednotlivcov v hraní petangu do rebríčka bude prebiehať
od 05.04. až do 31.08.2010 kedy sa rebríček uzatvorí. Súťažiť môže
súťažiaci sám, alebo dvaja / nestanovuje sa víťaz / a každému sa
meria vzdialenosť od košonku u troch gulí , s ktorými sa hraje.
Po troch hrách sa výsledné vzdialenosti od košonku zpriemerujú
a priemerná hodnota stanoví postavenie v priebežnom rebríčku.
Súťažiaci má počas leta k dispozícii 3 x 3 hry. Priebežný rebríček
bude vystavený v skrinke SZHG pri dráhach a vo výklade
Občerstvenia u Jany.

4. OPEN / otvorené / MAJSTROVSTVÁ VEĽKÝCH LEVÁR
v hraní guličiek na prenosných dráhach sa uskutočnia dňa
08.05.2010 od 13.°° hod. v kategóriách do 10.rokov / chlapci
a dievčatá / a nad 10.rokov /chlapci a dievčatá, muži a ženy / .
V prípade, ak nebude v prvej kategórii dostatok súťažiacich,
kategórie sa zruší. Po vyžrebovaní do skupín hrajú súťažiaci
každý s každým v skupine systémom na dve víťazné hry.
Dvaja, resp. traja víťazi skupín hrajú potom s víťazmi ďalších
skupín na dve víťazné hry systémom KO. Podobne sa hraje
až do finále. Víťaz dostane keramickú guličku SZHG, ďalší
vecné ceny.

5. Súťaž o putovnú guličku MAJSTER ZŠ je v rámci Dňa detí
určená iba pre žiakov Základnej školy Veľké Leváre a bude sa
konať 30.05.2010 od 13.°° hodín.
Víťaz len na krátko prevezme guličku MAJSTER ZŠ a potom
bude umiestnená na podstavci s menami víťazov v tom , ktorom
roku. Súťažiaci , ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach
dostanú torty a medzi ďalších súťažiacich budú rozrezané
ďalšie torty.

6. Po prvý raz bude cca. piatim nájlepším hráčom vďaka príspevku
200.-€. od obecného zastupiteľstva umožnené zúčastniť sa
MAJSTROVSTIEV SVETA v PRAHE, ktoré sa konajú
dňa 24.07.2010 od 11.°° hod. Výber najlepších bude prebiehať
už od 05.04.2010 v súlade s ich možnosťami cestovať do Prahy.

7. OPEN / otvorené / MAJSTROVSTVÁ ZÁHORIA v hraní guličiek
na prenosných dráhach sa uskutočnia 01.08.2010 od 13.°° hod.
v kategóriách do 10.rokov /chlapci a dievčatá /a nad 10.rokov
/ chlapci a dievčatá, muži a ženy / . V prípade ak nebude v prvej
kategórii dostatok súťažiacich, kategória sa zruší. Víťaz obdrží
keramickú guličku SZHG a ďalší vecné ceny.

Osobitnú guličku od tajomníka K. Smitku / oslavuje v ten deň
73.narodeniny / dostane ten súťažiaci, ktorý bude mať najväčší
počet vyhraných hier.

8. SLOVAK OPEN /otvorené / MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
v hraní guličiek na prenosných dráhach sa uskutoční dňa 01.09.2010
od 13.°° hod. v kategóriách do 10 rokov / chlapci a dievčatá / a nad 10
rokov /chlapci a dievčatá, ženy a muži / . V prípade ak nebude
v prvej kategórii dostatok súťažiacich, kategória sa zruší. Prví
traja víťazní hráči dostanú keramickú guličku .

9. LIGOVÝ TURNAJ v hraní guličiek na prenosných dráhach
bude za účasti 20. najlepších hráčov z rebríčku, ktorý sa vytváral
už od 05.04.2010. V prípade, ak sa niektorý z hráčov nebude môcť
zúčastniť, nahradí ho 21. hráč rebríčka a pod. Turnaj sa uskutoční
dňa 12.09.2010 na Levárske hody. Ak hody budú v iný deň, turnaj
sa na tento deň posunie. Víťaz obdrží keramickú guličku SZHG,
VÍŤAZ LIGY 2010 v guličkách, ďalší dostanú vecné ceny

10. LIGOVÝ TURNAJ v hraní petangu za účasti 10. najlepších
hráčov z rebríčka , ktorý sa vytváral už od 05.04.2010 . V prípade
ak sa niektorý z hráčov nebude môcť zúčastniť, nahradí ho 11.hráč
a pod. Turnaj sa uskutoční na vytýčených dráhach na dvore
Občerstvenia u Jany dňa 15.09.2010 od 13.°° hod. Víťaz obdrží
keramickú guličku SZHG, VÍŤAZ LIGY v petangu, ďalší dostanú
vecné ceny.

Dňa : 15.02.2010
Vypracoval : Smitka Karel, Schválil : Marián J U R K O V I Č
tajomník prezident SZHG
Podpis : v.r. Podpis : v.r.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu