WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Po zrušení poddanstva

História > Z dejín obce

Po zrušení poddanstva


Veľké Leváre ako bývalé mestečko a sídlo niekdajšieho zemepána malí sa v roku 1850 stať sídlom slúžnovského okresu. Keďže zemepán nevedel zabezpečiť potrebný počet budov a byty pre potrebu okresného úradu, sídlom okresu sa stali Malacky. Po zrušení poddanstva majetkové usporiadanie medzi bývalými zemepánmi Koloničovcami a bývalými veľkolevárskymi poddanými riešilo sa úradným súdnym procesom až v rokoch 1860-1870. Časť pozemkov zostala majetkom bývalých zemepánov, ktorí sa preorientovali na veľkostatkársky spôsob hospodárenia. Časť pozemkov prešla do vlastníctva bývalých poddaných, ktorí dostali len tú pôdu, čo bola na nich zapísaná v tereziánskom urbári. Roľníci prijímali nové polofeudálne záväzky voči veľkostatkárom, napríklad za požičané obilie alebo peniaze či nejaký nástroj sa zaväzovali istý počet dní odpracovať na ich majetku. Takto niekdajšie poddanské roboty vystriedali rozličné formy odrábania a námezdná práca. Niekdajší poddaní sa stávali poľnohospodárskymi robotníkmi. Keďže jednotlivé pozemky bývalých poddaných i zemepánov bolí roztrúsené a navzájom poprepletané po celom chotári, po pomernom rozdelení začalo s komasáciou (sceľovaním rozdrobenej pôdy do väčších celkov). Komasácia sa uskutočnila v rokoch 1867-1868. Pôdu dostalo 96 roľníkov a mala výmeru 62 usadlostí. 48 roľníkov dostalo po 14/ 6 usadlosti, 32 roľníkov po7/6 usadlosti a 6 roľníkov po 6/6 usadlosti. Počas komasácie (v rokoch1868-1869) ,spomedzi 2740 obyvateľov bolo vo Veľkých Levároch 532 majiteľov pozemkov. Chotár mal rozlohu 8163 katastrálnych jutár, z ktorých pripadlo na ornú pôdu 2474 k. j., na lúky 919 k. j., na pasienky 508 k. j., na lesy 3936 k. j., na neúrodnú pôdu 326 k. j. Po komasácii roku 1869 sa zaviedla prvá pozemková kniha Veľkých Levár. V nej sú zaznačení títo majitelia pozemkov: Alena, Ambra, Bachor, Baláž,Balgavý, Bardún, Baumgartner, Beňa, Benca, Bemhauser, Bojkovský, Bokol,Brichta, Brucháček, Čermák, Drach, Dunár, Dúška, Franc, Francen, Gregor,Hahn, Hill, Hollý, Horáček, Hóz, Chochola, Ištók, Janko, Jelínek, Jurka, Jurkovič, Kalivoda, Knotek,Kohútek, Komár, Kovárik, Krčma, Kubko, Kuna, Lakner, Mach, Majerský, Matúšek, Mihálek, Miiller, Nemček, Paulis, Peller,Pukanský,Puškáč,Rigan,Ruža,Ružička,Sečkár,Skok,Smrtič,Straka,Šimek,Šimka,Špaček,Štefka,Teubl,Tittel,Valach,Višňovský,Volleman,Weisz,Zúbek,Žák. V inom súpise sa vo Velkých Levároch spomínajú ešte aj títo roľníci: Blážek, Burička, Gút, Hudeček, Jurček, Kudia, Miča, Ondrejkovič, Plank,Roll, Volek, Žilavý.V roku 1866. spustošil veľkú čiastku obce požiar a obyvateľstvo ničila cholera, na ktorú denne zomieralo 5-6 rudí. V mnohých domoch vymreli všetci členovia rodiny. Podľa výpovede Anny Kudiovej (narodenej 1858) hrobár Ján Heštera kopal hroby aj vopred, keďže zomierajúcich bolo veľa. Vykopal starý hrob, kde pri mrtvole ležala fľaša borovičky. Hrobár chcel počastovať aj prítomné ženy, ale tie odmietli. Len sa ho spýtali: "Pro koho kopeš tento hrob?" Odpovedal: "Já nevím, možná že aj pro mja." Hrobár do rána zomrel. Posledný potomok z adoptovaných Koloničovcov Ladislav zomrel v mladom veku (1833-1863). Zostala po ňom vdova Adalberta, rodená Lichtensteinová, a dcéra Huberta. Jeho otec Maximilián Kolonič ešte žil a s královým zvolením odkúpil pre vnučku Hubertu veľkolevársky veľkostatok od ostrihomského arcibiskupa, ktorému podľa závetu kardinála Žigmunda Koloniča mal pripadnúť po vymretí mužských potomkov. Smrťou Maximiliána Koloniča roku 1874 zanikla aj adoptovaná vetva rodu Koloničovcovuverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu