WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Podniky a prac príležitosti

História > Názov,obyvateľstvo

Podniky, pracovné príležitosti


Pracovné príležitosti v obci poskytovali miestnym obyvateľom viaceré podniky, inštitúcie a obchody.

Sviečkáreň - továreň na výrobu voskových sviečok bola v obci asi od konca 18. storočia. Naposledy patrila firme Ladislava Dokúpila. Po znárodnení firmy roku 1948 zariadenie sviečkárne bolo prevezené do Hlohovca. Škrobáreň - malá továreň na výrobu škrobu, ktorej majiteľom bola rodina Spieglerova, sídlila v dome Richarda Weisera. Továrnička zanikla roku 1939.

Tehelňa na majeri rodiny Jelínkovej na severnom okraji obce bola do roku 1920. Objekt v roku 1939 prevzal národný podnik Nafta Gbely.

Slovenské stavebné závody - Montostav - Prefa. Roku 1946 Ing. Jelínek založil v priestoroch niekdajšej panskej tehelne Slovenské stavebné závody na výrobu cementového stavebného materiálu. Podnet k tomu dala surovinová základňa a blízkosť k Bratislave ako k miestu odbytu, ako aj cementáreň v neďalekej Stupave. Vyrábala sa tu tehla z piesku, cementu a vápna. Roku 1948 bol podnik znárodnený a dostal nový názov Montostav. Pristavali sa dve haly, rozšírila sa výroba a počet zamestnancov sa zvýšil na sto. Roku 1950 dostal podnik nový názov Prefa, národný podnik, a počet zamestnancov sa zvýšil na 250. Podnik vyrábal prefabrikáty čiže stavebné dielce na bytovú výstavbu (stropné panely, preklady, stĺpy, prievlaky, stenové panely, stropné nosníky, stropné dosky, schodištné panely, cestné panely, melioračné dlaždice). Výrobky mali odbyt nielen v Bratislave, ale aj na západnom i strednom Slovensku a na Morave, takže počet zamestnancov Prefy vzrástol na 500. V roku 1992 podnik bol sprivatizovaný.

Výskumný ústav nafty, ktorý mal riaditeľstvo v Brne, bol v roku 1948 zriadený v budove bývalej sviečkárne. Zanikol asi v roku 1952.

Komunálny podnik obce Veľké Leváre sa utvoril v rokoch 1950-1951 a boli doň začlenené všetky hostince a živnosti. Po dvojročnom trvaní bol zlúčený s Komunálnym podnikom Malacky. V roku 1968 sa osamostatnil a patril obci. Mal tieto strediská služieb: oprava chladiarenského zariadenia, čalúnnic-tvo, stavebná údržba, plynoinstalacia, maliarstvo, sklenárstvo, píla, nákladná doprava, holičstvo a kaderníctvo, pohrebníctvo, kominárstvo, práčovňa, požičovňa, darčeková predajňa. Podnik zanikol roku 1991.

Kovoslužba - Kodreta. V budove bývalej sviečkárne zriadili Kovoslužbu na výrobu kovových konštrukcií, oplotení, brán, autobusových čakární a i. Roku 1960 Kovoslužba bola premenovaná na Kodretu. Kodreta zanikla roku 1992.

Ava, výrobné družstvo na šitie vrchného dámskeho oblečenia (sukne, blúzky, šaty, pracovné plášte, šatové zástery), vzniklo v obci roku 1969, zaniklo roku 1996.

Druna, ľudové nábytkárske družstvo na výrobu matracov a podhlavníkov, zriadilo sa v roku 1969. Družstvo zaniklo začiatkom sedemdesiatych rokov.

V roku 1991 sa zvýšil záujem o súkromné podnikanie. Vyše sto záujemcov dostalo živnostenské listy a rozrástla sa sieť súkromných podnikateľov. Zanikli komunálne služby a boli zriadené súkromné služby so zúženou sieťou činnosti. Boli sprivatizované viaceré obchody. Zo štátnych majetkov boli vyčlenené pozemky pre súkromne hospodáriacich roľníkov.

V súčasnosti na území obce sídlia firmy: Prefabrikát - vyrába stavebné dielce.

Nafta Gbely - opravuje vrtné súpravy.

Surpack (suroviny, papier, celulóza, kartóny) - sídli v časti areálu Prefy, ktorá stratila odbytiská tovaru a znížila produkciu. Vyrába kartóny a obaly.

Bleckmann - vyrába ohrievacie telesá (v priestoroch bývalej Kodrety). Next - vyrába zabezpečovacie zariadenia pre byty a budovy.

Elosta - vykonáva stavebnú a poradenskú inžiniersku činnosť.

Asparágus - pestuje na ploche 30 hektárov lahôdkovú zeleninu - špargľu. AgroLever - podnik vznikol privatizáciou bývalých Štátnych majetkov.

Rybochov - zameriava sa na chov pstruhov v lokalite U Tihlárikov.


Od roku 1997 su v prevádzkach a podnikoch zmeny,ktoré budú priebežne zaktualizované
uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu