WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Poloha

História

mapa poloha obce


POLOHA


Veľké Leváre ležia na Záhorí, na západnej strane Záhorskej nížiny. Obec sa rozprestiera na vyššej terase rieky Moravy, ktorá tvorí hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom. Vzdialená je od nej len 5 kilometrov a 7 kilometrovseverne od mesta Malacky. Velké Leváre hraničia na severe s Moravským Svätým Jánom a Závodom, na východe so Studienkou, na juhu s Malackami,Kostolišťom a Gajarmi, na západe s Malými Levármi a Drosingom (Rakúsko).Chotár obce má rozlohu 4810 hektárov. Nadmorská výška chotára je v rozpätí 150-200 metrov, stred obce sa nachádza vo výške 170 metrov.Rovinný povrch chotára tvoria mladšie treťohorné íly a piesky s nánosmi štvrtohorných nivných uloženín, naviatych pieskov a terasových štrkopieskov.Má piesočnaté, lužné, mačinové, hnedé lesné a močiarové pôdy s menšími náleziskami rašeliny.Východná časť chotára je zalesnená miešaným lesom, v ktorom prevažujúihličnaté stromy (bory, smreky). Je bohatý na jedlé huby a lovnú zver (jelene,srnce, diviaky, bažanty, zajace).V západnej častí chotára pri rieke Morave v zákutiach prírodysa skrýva svet rastlín, hniezdišť vtákov, sídlisk bobrov. V chotári je tiež chránené hniezdište husi veľkej. Územie obce patrí do povodia rieky Moravy, ktorá ho odvodňuje na severo-západe. Na západe odvodňuje časť chotára Lakšársky potok. Na južnom okraji obce tečie Rudava, ktorá pramení v sevemej časti Záhorskej nížiny. Na južnom okraji obce tečie Rudava, ktorá pramení v severnej časti Záhorskej nížiny,dosahuje dížku 45 km a pri Gajaroch vteká do rieky Moravy. V Rudave sa vyskytuje 36 druhov rýb a v jej naplaveninách svojrázne rastlinstvo. Veľké Leváre administratívne patrili do okresu Malacky. Pri územnej reorganizácii v roku 1960 boli preradené do okresu Senica v Západoslovenskom kraji. Podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. V súčastnosti patria Veľké Leváre do okresu Malacky - Bratislavsky kraj.

Malé Karpaty

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu