WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Pranier

História > Z dejín obce

Pranier


Mestský pranier zo začiatku 18. storočia stojí osamotený na malej vyvýšenine pred kostolom. Je to barokový štvorhranný kamenný stĺp, ktorý má šírku 1,30 m a výšku 3,70 m. Navrchu je pokrytý škridlicovou strieškou. Z nej vyčnieva železná tyč s pohyblivou železnou rukou, ktorá drží meč. Meč je symbolom hrdelného práva mestečka i zemepána. To znamená, že mestečko malo právo súdiť a vyniesť aj rozsudok smrti. Ťažšie zločiny sa trestali smrťou sťatím alebo obesením. Miesto výkonu tohoto trestu je v severnej časti obce a dodnes sa volá Šibeničný vŕšok. Menšie prečiny (napríklad ublíženie na cti, ohováranie, bohorúhačstvo, menšie krádeže) sa trestali menšími trestami. Previnilca vystavili verejnej potupe tak, že ho priviazali reťazami alebo pripútali železnými obručami k pranieru (stĺpu hanby). Preto na prednej a jednej bočnej strane od cesty boli pevne vsadené železné okovy.

Trest mal odstrašovať ľudí od priestupkov.symbolom hrdelného práva mestečka i zemepána. To znamená, že mestečko malo právo súdiť a vyniesť aj rozsudok smrti. Ťažšie zločiny sa trestali smrťou sťatím alebo obesením. Miesto výkonu tohoto trestu je v severnej časti obce a dodnes sa volá Šibeničný vŕšok. Menšie prečiny (napríklad ublíženie na cti, ohováranie, boho-rúhačstvo, menšie krádeže) sa trestali menšími trestami. Previnilca vystavili verejnej potupe tak, že ho priviazali reťazami alebo pripútali železnými obručami k pranieru (stĺpu hanby). Preto na prednej a jednej bočnej strane od cesty boli pevne vsadené železné okovy. Trest mal odstrašovať ľudí od priestupkov.uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu