WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Sochy

História > Pamätihodnosti

Sochy

Trojičný stĺp z pieskovca stojí oproti kostolu. Podstavec tvorí štvorhrami) blok s dvoma stupňami. Driek stĺpa je ukončený Štvorbokou hlavicou a na nej |e výstupok kruhovitého tvaru, ktorý nesie vrcholové súsošie Najsvätejšej Trojice. Súsošie pozostáva z postáv Boha Otca a Ježiša Krista, ktoré sedia na oblakoch. Votívna tabuľka na drahom stupni podstavca hlása, že toto dielo roku 1911 dal postaviť Ján Janči s manželkou Magdalénou.Pred katolíckym kostolom z oboch strán schodiska stoja na kamenných podstavcoch dve sochy, ktoré tu boli prenesené z Hubertina po roku 1948:

Socha Božského Srdca Ježišovho - zľava.

Socha Panny Márie Pomocnice - sprava.

Socha svätého Vendelína na štvorhrannom podstavci sa nachádza na Komenského ulici. Bola postavená roku 1778.

Socha svätého Jána Nepomuckého je v záhradke pred farou. Je to barokové dielo z vápenca od neznámeho kamenosochára z druhej polovice 18. storočia. Postava svätca s biretom na hlave a s palmou a krížom v Ťavej ruke stojí na štvorbokomJcamennom podstavci. Socha pôvodne stála pred farskou záhradou, neskôr pri ceste do Malaciek. Na terajšom mieste je po renovácii od roku 1993.

Socha svätého Floriána, patróna požiarnikov, stojí na ulici SNP. Je z bronzu. Dal ju roku 1895 zhotoviť gróf Štefan Wenckheim, čestný predseda miestneho zboru požiarnikov.Božia múka stojí v poli za obcou pri bývalej ceste do Moravského Svätého Jána. Stavba je z tehlového muriva vo štvorcovom pôdoryse, omietnutá tenkou vrstvou vápenno-pieskovej omietky. Božia múka je pilierový typ s výraznou vertikalitou a má pyramidálnu tehlovú strechu. V hornej časti je murivo rozšírené a na dvoch stranách otvorené. Vo výklenku pôvodne bola socha Panny Márie. Opravená bola roku 1996.

uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

foto
© Atreii
© web úprava by:

Atreii
Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu