WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Údaje z novších dejín

História > Názov,obyvateľstvo

Najdôležitejšie údaje z novších dejín obce
* 1871 V obci bol zriadený notársky obvodný úrad, ktorému podliehali aj susedné Malé Leváre.
* 1875 Od tohto roku bola vedená poštová kniha, v ktorej sa roku
* 1891 spomína poštová sporiteľňa, roku
* 1895 telegraf a roku 1909 telefón. Prvý poštový úrad bol v hostinci Weitzenkirchera vedľa katolíckeho kostola.
* 1888-1892 Bola postavená železničná trať z Bratislavy do Skalice.
* 1902 V dome pri kaštieli sa usadil prvý lekár dr. Bernát Neumann z Rakúska. Odvtedy má obec stáleho lekára.
* 1912 V obci zriadili žandársku stanicu.
* 1916-1918 Na majeri Jelínkovcov existovala vojenská veterinárna stanica (Pferdenspital) pre choré a ranené kone počas prvej svetovej vojny.
* 1918 Po skončení prvej svetovej vojny a po vyhlásení Česko-slovenskej republiky sa do obce vracali vojaci a začali sa rabovačky, ktoré postihli židovské obchody, liehovar a grófsky majer. 3. novembra zvolili 64-člennú národnú radu, ktorá v obci udržiavala poriadok. Jej predsedom sa stal katolícky farár Ján Husár. České vojsko pod velením kapitána Ripku obsadilo železničnú stanicu, poštu, prievoz i štátnu hranicu pozdĺž Moravy.
* 1926 Vzniklo Dolnomoravské vodné družstvo, ktoré združilo obce v záplavami postihnutom pásme pre výstavbu ochrannej hrádze pri rieke Morave. Členom družstva sa stali aj Veľké Leváre.
* 1933 V obci chovali 125 koni, 218 kráv, 92 volov, 41 jalovíc, 113 teliat, 285 kôz a 547 ošípaných.
* 1939 Vznikol samostatný Slovenský štát (14. marca) a začala sa druhá svetová vojna (1. septembra).
* 1940 Obec navštívil prezident dr. Jozef Tiso, ktorý si bol pozrieť začatie prác na regulácii rieky Moravy v Malých Levároch (14. novembra).
* 1945 Počas prechodu frontu kostol bol uzamknutý. Nemeckí vojaci si tankami vyborili stenu na mariánskej kaplnke, aby sa s guľometmi dostali na vežu, a z poschodia farskej budovy si tiež urobili obranné hniezdo. Sovietski vojaci ostreľovali vežu i faru. Boj o Veľké Leváre trval sedem hodín. Druhá ukrajinská armáda pod vedením maršala Malinovského víťazne prešla obcou v stredu po Veľkej noci 4. apríla. Miestni obyvatelia o 16. hodine opustili kryty. Po prechode frontu usadil sa v obci maršal Malinovskij, ktorý dva dni odtiaľto riadil bojové operácie. Pri prechode frontu boli zabití štyria obyvatelia, piati sovietski vojaci, zhoreli tri domy a 22 stodôl. Kostol dostal asi 50 zásahov rozličného kalibru. Ostreľovanie na fare zbúralo strechu, komíny, plafón a dve vnútorné steny, takže budova sa stala neobývateľnou. Škody na kostole i na fare boli státisícové. Zničená bola aj strecha habánskej kaplnky. 1945 Obnovená bola Československá republika. Pozemky po bývalých nemeckých majiteľoch prevzal štát - vznikli Štátne majetky.
* 1947 Vo voľbách získali v obci 62% demokrati, 23% komunisti.
* 1948 Moc prevzala komunistická strana a v obci zriadili Akčný výbor Národného frontu (25. februára). založená miestna skupina Červeného kríža.
* 1949 Obec si zakúpila vlastné sanitné auto.
* 1950 Všetky súkromné obchody vystriedali predajne štátneho obchodu. Obchody boli umiestnené v miestnostiach bývalých súkromníkov. Telovýchovná jednota Tatran začala budovať športový štadión.
* 1951 Zaviedli v obci miestny rozhlas a zrušili funkciu bubeníka, ktorý oznamoval obecné správy.
* 1955 Do obce zaviedli autobusovú dopravu, ktorá spojila Veľké Leváre s Malackami a Malými Levármi.
* 1956 V obci založili jednotné roľnícke družstvo. Začali stavbu novej požiarnej zbrojnice. Objavil sa prvý televízor v obci.
* 1958-1960 Do obce bol zavedený zemný plyn na vykurovanie bytov a na využívanie v plynových telesách.
* 1959-1960 Do obce zaviedli vodovod, ktorý privádza vodu spod vŕšku Teplica v borovom lese medzi Veľkými Levármi a Studienkou.
* 1960 Vybudovali betónový chodník na železničnú stanicu.
* 1962 Jednotné roľnícke družstvo prešlo do Štátnych majetkov.
* 1965 Začali stavať obecný kultúrny dom, ktorý otvorili roku 1968.
* 1968 Obcou prechádzali vojská Varšavskej zmluvy.
* 1972 Vznikol spevácky zbor Leváran.
* 1978 V katastri obce bola otvorená diaľnica z Malaciek do Kútov.
* 1983 V obci sa konali oslavy 100. výročia založenia miestneho požiarneho zboru.
* 1990 Uskutočnili sa politické zmeny v obci. V priamych voľbách zvolili nové obecné zastupiteľstvo. Na hraniciach s Rakúskom odstránili drôtené zátarasy. Obec nadviazala družbu s rakúskymi obcami Drôsing, Jedenspeigen a Sierndorf.
* 1992 Na pamiatku vzniku Slovenskej republiky obyvatelia obce vysadili v parku na križovatke štyri lipky ako symbol slovenskej zvrchovanosti. Tridsiatimdeviatim pôvodným vlastníkom pôdy vrátili na súkromné hospodárenie 70 hektárov ornej pôdy.
* 1993 Obnovili tradíciu veľkolevárskych jarmokov.
* 1997 V obci sa konali oslavy stého výročia časopisu Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý začal vychádzať vo Veľkých Levároch.


uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov.


VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu