WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Velkostatok Wenckhheimovcov

História > Z dejín obce

Veľkostatok Wenckheimovcov
Po Koloničovcoch sa do držby ich majetku vo Veľkých Levároch dostal grófsky rod Wenckheimovcov pochádzajúci z Westfálska (Nemecko). Gróf Štefan Wenckheim (.1858- .1923) sa roku 1881 oženil s Hubertou Koloničovou. Huberta, ktorá sa narodila roku .1862,ako dvadsaťdvaročná náhle zomrela na cukrovku roku .1884. Nezanechala potomkov a majetok poručila manželovi. Gróf Wenckheim sa potom druhýkrát oženil s Margitou Pálfiovou, ktorá bola sestrou majiteľa veľkostatku v Malackách. Veľkostatok Štefana Wenckheima vo Veľkých Levároch mal celkovú výmeru pocty 5758 katastrálnych jutár, z toho pripadlo na intravilán a záhrady .11 1/3 k. j., na ornú pôdu 876 1/3 k. j., na lúky 417 3/4 k. j., na pasienky .187 1/3 na lúky 417 3/4 k. j., na pasienky 187 1/3 k. j., na lesy 4068 1/2 k. j., na neúrodnú poctu 196 k. j. K veľkostatku patrili rozsiahle hospodárske dvory a majere. Gróf okrem toho mal vačší majetok aj v Békešskej župe (Maďarsko). Gróf Wenckheim koncom 19. a začiatkom 20. storočia rozvinul živú hospodársku a podnikateľskú činnosť na svojom veľkostatku. Pestoval cukrovú repu na pôde s výmerou 33 k. j. a zemiaky na pôde s výmerou 220 k. j. Udržiaval francúzske ovocné hospodárstvo a záhradníctvo. Choval 210 kusov rožného statku, z toho 60 ťažných volov a 150 kráv malokarpatského plemena s dennou produkciou mlieka 11 hektolitrov. Na okraji lesa za železničnou traťou zriadil žrebčín, v ktorom choval plnokrvné anglické kone pre dostihy (10 kobýl a 26 koní). Z lesov ťažil úžitkové drevo a palivo, ktoré spracúvala miestna píla. Patril mu aj parný mlyn s dvoma valcami, vodný mlyn s jedným valcom, prievoz, pálenica s produkciou 1190 hektolitrov. Oproti železničnej stanici dal postaviť tehelňu na výrobu bielych tehál z piesku. Pracovné sily získaval v mieste. Denná mzda mužov bola 100-180 halierov, denná mzda žien 70-120 halierov. Neskôr Wenckheimovci rozšírili pestovanie zeleniny, ktorú rozposielali do vačších miest. Wenckheimovci mali aj sociálne a charitatívne cítenie. Počas prvej svetovej vojny zriadili v kaštieľskej práčovni a v dvoch triedach Hubertina vojenskú nemocnicu, v ktorej grófka, jej dcéry, rehoľné sestry i služobníctvo ošetrovali ranených vojakov. Pri pozemkovej reforme za prvej Česko-slovenskej republiky koncom roku 1924 vačšia časť poľnohospodárskej pôdy veľkostatku Wenckheimovcov bola pridelená roľníkom a živnostníkom. Menšiu časť lesa dostal štát a vačšiu časť lesa prevzalo Ministerstvo národnej obrany na vojenské cvičište. Z veľkostatku ponechali Wenckheimocom kaštieľ a iné stavby v obci, 250 katastrálnych jutár rody a 360 jutár lesa. Roku 1931 Wenckheimovci odpredali kaštieľ s parkom, záhrady, skleníky, jeden hospodársky dvor, mlyn pod kaštieľom a 70 katastrálnych jutár rody bratislavským uršulínkam, ktoré tu viedli hospodárstvo pre svoj materský dom v Bratislave. Zvyšok majetku odkúpili bratia Mňačkovci. Posledný majiteľ gróf Anton Wenckheim sa odsťahoval do Maďarska a odviezol si aj cenné zariadenie z kaštieľa.
uverejnené na základe. písomného súhlasu autora z dňa 24.05.2007

© Milan Hromník

1997

© web úprava by:

Atrei & Luky 2007

Všetky materiály na tejto stránke je možné použiť len s povolením ich autorov

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu