WWW.VELKELEVARE.SK


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Vodné mlyny

História > Názov,obyvateľstvo

Vodné mlyny
Na južnom okraji obce tečie potok Rudava. Je to vlastne umele vykopaný vodný kanál, ktorý miestne panstvo zriadilo ešte v dobe poddanstva. Na Rudave vznikli postupne štyri mlyny. Roku 1948 boli znárodnené.

Mlyn na Píle.

Od grófa Wenckheima ho odkúpil František Tihlárik. Mlyn po vyhorení bol
rozšírený a zaopatrený vodnou turbínou. Oddávna pri ňom stála aj vodná píla na rezanie stavebného dreva. Tento mlyn dodával elektrický prúd do obce od čias zriadenia elektrárne.

Mlyn pod kaštieľom.

Mlyn zásoboval kaštieľ elektrickou energiou. Od Wenckheimovcov ho spolu s kaštieľom odkúpili sestry uršulínky v roku 1932. Mlel len vtedy, keď mal dostatok vody.

Mlyn na Kaniži.

Leží pod habánskym dvorom. V roku 1921 ho odkúpil dovtedajší prenájomník Ján Dopjera. Mlel len vtedy, ked mal dostatok vody. Mlyn vyhorel roku 1976.
Fajtákovský mlyn.
Ležal na sútoku Rudavy a mlynského náhonu (kanála). Už dávnejšie neexistuje.

VELKELEVARE | Oznam | Obec dnes | Fórum | Obecná infraštruktúra | Dejiny Záhoria Blog | História | Cirkev v obci | Kultúra | Školstvo - vzdelávanie | Spolky, združenia | Príroda | Oddych a rekreácia | Šport | Fotogaléria obce | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu